VÄLKOMMEN BAKGRUND OM OSS STYRELSE ARKIV | LÄNKAR | KONTAKT
 

Bakgrund

 
Folkrörelser
Folkrörelsearkivet är det dominerande arkivet hos oss. Vad är då en folkrörelse?

En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara "folk i rörelse" mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen. Tre rörelser spelade en särskilt viktig roll för Sveriges demokratisering under 1800- och tidigt 1900-tal.
  • Väckelserörelsen
  • Nykterhetsrörelsen
  • Arbetarrörelsen
Hembygdsrörelsen och idrottsrörelsen uppstod några årtionden efter de klassiska folkrörelserna. De uppfyller till viss del samma kriterier, exempelvis genom sin anslutning till en demokratisk organisationsstruktur och genom sin strävan att bidra till nationens och folkets förkovran.

Folkrörelsebegreppet används idag i vitt bruk även utanför de klassiska folkrörelserna. Exempelvis fredsrörelsen, handikapprörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och scoutrörelsen.

Folkbildning är starkt förknippat med folkrörelse. Det är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. I början av 1900-talet tog folkrörelserna bildningsarbetet i sin tjänst.

Föreningar
Vårt föreningsarkiv har vuxit mycket under de senaste åren. Vi har många gamla föreningars historia. Vi har också många aktiva föreningar som vänder sig till oss för att kunna förvara sina handlingar säkert, men ändå lättillgängligt.

Företag
Vårt företagsarkiv är under uppstart.

Det har vuxit fram ett stort intresse att rädda det industriella kulturarvet. Hässleholm är en industribygd vars historia måste bevaras. Det är en del av hembygdens historia. För forskare är det också ett värdefullt komplement till arbetarrörelsen historia. Företagens historia är starkt förknippat med de anställdas historia.
 
 
Foto: Carolina Carlsson

Arkivet är anslutet till:

Folkrörelsernas Arkivförbund
 
     
 
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm   |   Drottninggatan 2   |   281 48 Hässleholm     0451-814 98   |   www.lokalhistoriskaarkivet.se