VÄLKOMMEN BAKGRUND OM OSS STYRELSE ARKIV | LÄNKAR | KONTAKT
 

Våra arkivbildare

För dig som vill lämna in material:
När materialet lämnas in, skrivs ett inlämningskvitto på lämnat material. Sedan sorteras det och läggs i arkivkartonger. Därefter förvaras det i brand- och fuktsäkra lokaler.

Avgifter för aktiva organisationer:
Föreningar och företag 300:-/år i avgift. I priset ingår en hyllmeter. Därutöver 150:-/ hyllmeter och år. Fackföreningar betalar 6:-/medlem och år.

Stödmedlemmar
Som enskild person kan du stödja vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Du betalar in en årsavgift (summa efter eget tycke, dock lägst 100 kronor) på vårt Bg 5412-4128. Ange namn och adress!
 

  Sök arkivbildare:    

  ► Folkrörelser
  ► Föreningar
  ► Företag
  ► Privata samlingar
  ► Fanor


Alla arkivbildare
 
 
Foto: Carolina Carlsson

Arkivet är anslutet till:

Folkrörelsernas Arkivförbund
 
     
 
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm   |   Drottninggatan 2   |   281 48 Hässleholm     0451-814 98   |   www.lokalhistoriskaarkivet.se