VÄLKOMMEN BAKGRUND OM OSS STYRELSE ARKIV | LÄNKAR | KONTAKT
 

Våra arkivbildare

 
För dig som vill lämna in material:
När materialet lämnas in, skrivs ett inlämningskvitto på lämnat material. Sedan sorteras det och läggs i arkivkartonger. Därefter förvaras det i brand- och fuktsäkra lokaler.

Avgifter för aktiva organisationer:
Föreningar 300:-/år i avgift. I priset ingår en hyllmeter. Därutöver 150:-/hyllmeter och år. För fackföreningar är kostnaden 6:-/medlem och år.
För företag är avgiften 600:-/år. I priset ingår en hyllmeter. Därutöver 300:-/hyllmeter och år.
 
  Sök arkivbildare:    

  ► Folkrörelser
  ► Föreningar
  ► Företag
  ► Privata samlingar
  ► Fanor


Alla arkivbildare
 
 
Foto: Carolina Carlsson

Arkivet är anslutet till:

Folkrörelsernas Arkivförbund
 
     
 
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm   |   Drottninggatan 2   |   281 48 Hässleholm     0451-814 98   |   www.lokalhistoriskaarkivet.se