VÄLKOMMEN BAKGRUND OM OSS STYRELSE ARKIV | LÄNKAR | KONTAKT
 

Styrelsen 2020

 
 
   
Styrelsen är väl sammansatt med ett stort gemensamt intresse för Hässleholms Kommun och dess historia.
 
Ordförande
Per Carlsson

V. Ordförande
Per-Olof Persson

Kassör
Björn Bönnestig

Sekreterare
Eva-Lill Helgesson

V. Sekreterare
Per Wallenius

Ledamöter
Jan Toresson
Bengt Andersson

Suppleanter
Jan Ole Engkvist
My Persson

Arbetsutskott
Per Carlsson
Per Olof Persson
Björn Bönnestig
Eva-Lill Helgesson

Revisorer
Benny Pettersson
Jan-Eve Berlin

Revisorssuppleanter
Hanne Larsson
Håkan Månsson
 

 

 
 
 
Foto: Carolina Carlsson

Arkivet är anslutet till:

Folkrörelsernas Arkivförbund
 
     
 
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm   |   Drottninggatan 2   |   281 48 Hässleholm     0451-814 98   |   www.lokalhistoriskaarkivet.se