VÄLKOMMEN BAKGRUND OM OSS STYRELSE ARKIV | LÄNKAR | KONTAKT
 

Styrelsen 2018

 
 
   
Styrelsen är väl sammansatt med ett stort gemensamt intresse för Hässleholms Kommun och dess historia.
 
Ordförande
Per Carlsson, Hässleholm

V. Ordförande
Per-Olof Persson, Hässleholm

Kassör
Björn Bönnestig, Hässleholm

Sekreterare
Eva-Lill Helgesson, Hässleholm

V. Sekreterare
Örjan Lahger, Hässleholm

Ledamöter
Jan Toresson, Hässleholm
Bengt Andersson, Hässleholm

Suppleanter
Christer Carlsson, Hässleholm
Per Wallenius, Hässleholm

Arbetsutskott
Per Carlsson, Hässleholm
Per Olof Persson, Hässleholm
Björn Bönnestig, Hässleholm
Eva-Lill Helgesson, Hässleholm

Revisorer
Benny Pettersson, Hässleholm
Jan-Eve Berlin, Hässleholm

Revisorssuppleanter
Hanne Larsson, Bjärnum
Håkan Månsson, Sösdala
 

 

 
 
 
Foto: Carolina Carlsson

Arkivet är anslutet till:

Folkrörelsernas Arkivförbund
 
     
 
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm   |   Drottninggatan 2   |   281 48 Hässleholm     0451-814 98   |   www.lokalhistoriskaarkivet.se