VÄLKOMMEN BAKGRUND OM OSS STYRELSE ARKIV | LÄNKAR | KONTAKT
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm
 


 

Välkommen till Lokalhistoriska Arkivet
i Hässleholm!

Lokalhistoria är historia om en ort eller bygd. För de lokala invånarna är det hembygdshistoria.

Vi samlar på Hässleholms och vår kommuns historia om folkrörelser, föreningar och företag. På så sätt har vi mycket dokumenterat om våra forna innevånares liv och leverne. Både vad gäller arbete och fritid. Detta utgör en fantastisk källa för forskare och för de lokala innevånare som är intresserade av hur det var förr i tiden. Inte minst för släktforskare. Detta är ett viktigt kulturarv.

 Vi förvaltar också många lokala föreningars aktuella handlingar. Ofta när man går in i nytt år lämnas förra årets handlingar för arkivering. Dessa förvaras på ett tryggt sätt och dagens sekreterare blir morgondagens historieskrivare. Materialet kommer i framtiden att bli oumbärligt för att kunna berätta om föreningens historia.

Våra öppettider är måndag – onsdag mellan kl. 8 – 12.
Övrig tid enligt överenskommelse med följande kontaktpersoner;
Per Carlsson 070-698 14 75, Per-Olof Persson 070-458 70 15,
Björn Bönnestig 070-528 33 65 eller Eva-Lill Helgesson 070-587 23 65.


 
 

Arkivet är anslutet till:

Folkrörelsernas Arkivförbund
 
     
 
Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm   |   Drottninggatan 2   |   281 48 Hässleholm     0451-814 98   |   www.lokalhistoriskaarkivet.se