Privata samlingar
Amaltheamannen Anton Nilsson
Andersson, Kjell privat samling
Arbetarehemmets Bokskatt Sture Swärdhs samling
Arvidsson, John och Gun-Inger, Hässleholm privat samling
Bellan, Natale privat samling
Bengtsson, Sven privat samling
Bladh, Gunvor och Lennarts privata samling
Bönnestig, Björn Hässleholm privat samling
Carlsson, Leif, Bo och Per privat samling
Cixthenson, Evert privat samling
Forsare, Uno privat samling
Gabrielsson, Karl-Ivar, Hässleholm privat samling
Holmqvist, Åke Hästveda privat samling
Jaensson, Hugo privat samling inkl komplett utgåva av Hässleholmaren
Laurila, Olavi privat samling
Lindström, J.A, Hässleholm privat samling
Nilsson, Gunnar privat samling
Nilsson, Gösta privat samling
Nilsson, Hjalmar, Tormestorp privat samling
Nordberg och Levin privata samlingar
Ohlsson, Ella, Tyringe privat samling
Parnfeldt, Fridolf, Tyringe privat samling
Persson, Kjell-Åke privat samling
Persson, Per-Olof, Hässleholm privat samling
Prisnämnden, Hässleholm
Roth, Göran privat samling
Sjöberg, Oskar, Hässleholm Intervjuer med politiker
Svensson, Ove och Nils Kärråkra privat samling
Wärnebro, Birgitta privat samling
Övriga privata samlingar