Välkommen till Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm!

Vårt uppdrag – ett kulturarv

Vi samlar på Hässleholms och vår kommuns historia om folkrörelser, föreningar och företag

På så sätt har vi mycket dokumenterat om våra forna innevånares liv och leverne. Både vad gäller fritid och arbete

Vårt arkiv utgör en fantastisk källa;
– för forskare och för de lokala innevånare som är intresserade av hur det var förr i tiden, inte minst för släktforskare
– för oss själva att forska, sammanställa och delge kommunens innevånare kunskap om vår lokala historia

Vi förvaltar också många lokala föreningars aktuella handlingar, vilka kommer att bidra till vår lokalhistoria framöver

Öppettider

Välkommen att besöka arkivet måndagar, tisdagar samt onsdagar kl 10.00-14.00. Annan tid kan överenskommas.