Välkommen till Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm!

Vårt uppdrag – ett kulturarv

Vi samlar på Hässleholms och vår kommuns historia om folkrörelser, föreningar och företag

På så sätt har vi mycket dokumenterat om våra forna innevånares liv och leverne. Både vad gäller fritid och arbete

Vårt arkiv utgör en fantastisk källa;
– för forskare och för de lokala innevånare som är intresserade av hur det var förr i tiden, inte minst för släktforskare
– för oss själva att forska, sammanställa och delge kommunens innevånare kunskap om vår lokala historia

Vi förvaltar också många lokala föreningars aktuella handlingar, vilka kommer att bidra till vår lokalhistoria framöver

VI HAR FLYTTAT LOKALHISTORISKA ARKIVET till Löjtnant Granlunds väg 10. Arkivet är öppet med begränsad tillgänglighet måndag, tisdag och onsdag mellan klockan 10-14. Den 20 juni till den 4 augusti är arkivet semesterstängt. Vi öppnar igen den 5 augusti. Om något är oklart ring då 070-587 23 65.