Lite om Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm

Vilka är vi?

Vi är ett kombinerat arkiv och museum som tar hand om material som exempelvis protokoll, räkenskapshandlingar, fanor, foton, tavlor, publikationer och intressanta föremål. När materialet lämnas in, så har vi kunnig personal, som sorterar och gallrar. Sedan skrivs det arkivförteckningar på allt material, så att det på ett enkelt sätt går att hitta precis det man söker efter. Allt material förvaras i en fukt- och brandsäker lokal.

Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm förvaltar inlämnat material mot en mindre årlig kostnad. Den som lämnar in material är fortsatt ägare till materialet. Om det skulle vara sekretess på något som lämnas in, så visas det givetvis inte upp för allmänheten.

I det fall man vill avyttra material så kan man skänka det till Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm som i detta fall blir ägare till materialet och förvaltar det kostnadsfritt.

Vår egen historia

Allt började 1957 då ett möte hölls i Hässleholm och arbetarrörelsens arkivnämnd bildades. Lokal hittades och fackföreningarna uppmanades att lämna in sina protokoll och övriga handlingar. Efter en blygsam start växte verksamheten. 1959 hyrdes lokal på Tränggatan. Handlingar av olika slag samlades in, men inte förrän 1964 kom verksamheten igång på allvar. Arkivet flyttades till en källarlokal på Gethornskroken, som fylldes under de kommande åren. 1974 heltidsanställdes en arkivarie. Då bristen på utrymme var besvärande hyrdes 1976 en ny lokal i källaren till Järnvägsgatan 31 A.

På årsmötet 1992 skedde namnbyte till Hässleholms Folkrörelsearkiv och då breddades verksamheten till att gälla samtliga föreningar i Hässleholms kommun.

Hässleholms Folkrörelsearkiv flyttade i februari 2002 in i Postterminalens lokaler vid Drottninggatan 2. I dag finns Arkivet och museiutställning i anpassade lokaler med hög standard på Löjtnant Granlunds väg 10 på T-4 området.

2016 breddades verksamheten och på årsmötet skedde namnbyte till Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm och ett nytt steg togs i arkivets utveckling. I arkivet vill vi nu också samla material från de företag som var med och byggde upp samhället och staden Hässleholm.

Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm och författarna till boken ”Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt” fick 2021 Hässleholms Kommuns Kulturpris. Prissumman avsattes i en fond – Kulturprisfonden –  vars syfte är att uppmuntra till ideell forskning och folkbildning i Hässleholms Kommun.

För att veta mer, tveka inte att ta kontakt med arkivpersonalen
Telefon: 0451-814 98
E-post: info@hfra.se