Styrelsen 2022

Styrelsen är väl sammansatt med ett stort gemensamt intresse för Hässleholms Kommun och dess historia.

Ordförande
Jan-Ole Engkvist

V. Ordförande
Per-Olof Persson

Kassör
Björn Bönnestig

Sekreterare
Eva-Lill Helgesson

V. Sekreterare
Per Wallenius

Ledamöter
Jan Toresson
Christer Hansson

Suppleanter
Maria Ringman
Ingela Isgren

Arbetsutskott
Jan-Ole Engkvist
Per Olof Persson
Björn Bönnestig
Eva-Lill Helgesson

Revisorer
Benny Pettersson
Göran R Olsson

Revisorssuppleanter
Hanne Larsson
Håkan Månsson