Styrelsen 2023

Styrelsen är väl sammansatt med ett stort gemensamt intresse för Hässleholms Kommun och dess historia.

Ordförande
Vakant

V. Ordförande
Vakant

Kassör
Björn Bönnestig

Sekreterare
Eva-Lill Helgesson

Ledamöter
Jan Ole Engkvist
Christer Hansson
Johan Lindman
Per-Olof Persson

Suppleanter
Maria Ringman
Ingela Isgren

Arbetsutskott
Björn Bönnestig
Christer Hansson
Eva-Lill Helgesson
Per-Olof Persson

Revisorer
Benny Pettersson
Göran R Olsson

Revisorssuppleanter
Hanne Larsson
Håkan Månsson