Styrelsen 2024

Styrelsen är väl sammansatt med ett stort gemensamt intresse för Hässleholms Kommun och dess historia.

Ordförande
Christer Hansson

V. Ordförande
Johan Lindman

Kassör
Björn Bönnestig

Sekreterare
Eva-Lill Helgesson

Ledamöter
Jan Ole Engkvist
Per-Olof Persson

Suppleanter
Maria Ringman
Yvonne Godesdotter

Arbetsutskott
Björn Bönnestig
Christer Hansson
Eva-Lill Helgesson
Johan Lindman

Revisorer
Benny Pettersson
Göran R Olsson

Revisorssuppleanter
Hanne Larsson
Håkan Månsson