Våra publikationer

Folkets Park Björksäter

En sammanställning över nöjesplatsen Folkets Parks, senare Björksäter, verksamhet i Hässleholm från starten 1899 till den lades ned 2018.

Skriften är ett resultat av ett cirkelarbete som startade upp i Arkivet 2017 sammanställt av Björn Bönnestig.

Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt

Boken handlar om rösträttskampen både nationellt och på det lokala planet. Här porträtteras: Nelly Thüring, uppvuxen i Mala och en av de fem första kvinnorna i riksdagen; Maria Schalin, aktiv i Vittsjö och medlem i Frisinnade Kvinnor; Anna Jönsson, den första ordföranden i Hässleholms socialdemokratiska kvinnoklubb.

Boken är författad av Malin Arvidsson, Per Carlsson, Christer Carlson och Olavi Olson genom en forskarcirkel verksam vid Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm.