Våra arkivbildare

För dig som vill lämna in material:

När materialet lämnas in, skrivs ett inlämningskvitto på lämnat material. Sedan sorteras det och läggs i arkivkartonger. Därefter förvaras det i brand- och fuktsäkra lokaler.

Avgifter för aktiva organisationer:

Föreningar och företag 350:-/år i avgift. I priset ingår en hyllmeter. Därutöver 175:-/ hyllmeter och år. Fackföreningar betalar 7:-/medlem och år.

Stödmedlemmar

Som enskild person kan du stödja vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Du betalar in en årsavgift (summa efter eget tycke, dock lägst 150 kronor) på vårt Bg 5412-4128. Ange namn och adress!

FOLKRÖRELSER
FÖRENINGAR
FÖRETAG
PRIVATA SAMLINGAR